VEEL GEVACCINEERDEN ZULLEN ZEER WAARSCHIJNLIJK ZELFMOORD GAAN PLEGEN!

21-07-2021


Waarom? Met hun hoogmoed kunnen ze niet verdragen dat ze het aan zichzelf te verwijten hebben, dat ze zich hebben laten vaccineren!


Dit is te horen en te lezen in de laatste 3 minuten van de video.Onze redactie ontving vandaag het volgende bericht:


Mijn vriend is medisch specialist en krijgt nu bijna dagelijks patienten met "rare" klachten en dan blijken ze kort ervoor geinjecteerd.

Jonge mensen met hartklachten.

Gisteren iemand van 56 jaar oud die 2 weken na de spuit ineens leukemie blijkt te hebben. Eerst wilden z'n collega's er niet naar kijken of over praten maar langzaam aan begint het ook bij hen door te dringen.

Nu de kinderen aan de beurt zijn lijken er ineens ogen open te gaan!Vaccinaties zijn onderdeel van de genocide (volkerenmoord) op de wereldbevolking.

Ze willen de wereldbevolking uitroeien en verder met max. 500 miljoen inwoners!

Voor diegenen die gaan sterven door de vaccinaties of zelfmoord plegen:

 

R.I.P.Het mysterie van de Georgia Guidestones


In acht verschillende talen zijn in vier stenen, elk met een hoogte van 5.80 meter, die een gemeenschappelijke dak-steen dragen, tien richtlijnen of geboden gegraveerd. Het monument wordt aangeduid als De Wegwijzers van Georgia of ook wel als Het Amerikaanse Stonehenge. De oorsprong van het eigenaardige monument is in nevelen gehuld, want tot op de dag van vandaag weet niemand de echte identiteit van de man die opdracht heeft gegeven tot de bouw ervan.

Wel is duidelijk dat de stenen in relatie staan tot de occulte hiërarchie, die de wereld waarin we leven, domineert.

In juni 1979 bezocht een onbekende vreemdeling het kantoor van de Elberton Granite Finishing Company en gaf de opdracht voor de bouw van dit monument met daarop een tekst in acht talen en een soort tien 'geboden'om de mensheid een boodschap door te geven.

De man identificeerde zichzelf als R.C. Christian, maar het werd al snel duidelijk dat dit niet zijn echte naam was. Hij zei dat hij een groep mensen vertegenwoordigde, die de mensheid iets wilde aanbieden dat zou dienen als wegwijzer voor de toekomst.

In de openbare bibliotheek van Elberton is een brochure gevonden geschreven door de man die zichzelf R.C.Christian noemt. In de brochure wordt uitgelegd dat de Georgia Guidestones zijn opgericht ter nagedachtenis van Thomas Paine en figuur met een zeer occulte achtergrond. De bedoeling van Paine was het joods-christelijke gedachtegoed, te vernietigen. Deze Paine heeft een boek geschreven met als titel "The Age of Reason" (het tijdperk van de rede).

De Wegwijzers van Georgia worden tot op vandaag gebruikt voor occulte ceremonies en mystieke vieringen.


De 'tien geboden' op de stenen zijn:


  1. Houd het aantal mensen onder de 500 000 000 (500 miljoen), zodat een evenwicht met de natuur bereikt wordt.
  2. Stuur de voortplanting op een manier, zodat de gezondheid en diversiteit wordt verbeterd.
  3. Verenigt de mensheid onder een nieuwe levende taal.
  4. Beheers driften, geloof, traditie en alle dingen door een gematigde redelijkheid.
  5. Bescherm de landen en volken met eerlijke wetten en rechtvaardige rechtbanken.
  6. Laat alle volken hun eigen zaken regelen, maar laat ze hun onderlinge geschillen oplossen voor een wereldrechtbank
  7. Vermijd onnodige regels en onbruikbare ambtenaren
  8. Weeg persoonlijke rechten af tegen sociale plichten.
  9. Beloon waarheid, schoonheid en liefde, en zoek naar harmonie met het oneindige.
  10. Wees geen kankergezwel op deze aarde. Laat ruimte voor de natuur.


Lees verder op de onderstaande website ►

https://www.franklinterhorst.nl/Het%20mysterie%20van%20de%20Georgia%20Guidestones.htm