OPERATION PAPERCLIP

04-05-2021

Na de oorlog verhuisden veel top-Nazi's middels Project Paperclip naar Amerika, waar ze hoge posities kregen binnen de CIA (voorheen OSS), NASA, in de wetenschap of medische wereld. Zo vond er achter de schermen een machtsovername plaats, waarbij de Amerikaanse president en het parlement werden buitengesloten. Steven Greer toont in zijn documentaire Unacknowledged met allerlei bewijzen en getuigenverklaringen aan, dat dit daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

In 1954 heeft Eisenhower een eerste ontmoeting met de Nordics, die samenwerkten met de Marine om een tegenwicht te bieden aan de Nazi-Draco-groep. Deze samenwerking wordt ook bevestigd in het verhaal van William Tompkins, de ontwerper van het Apollo maanprogramma. Volgens Dan Willis blijkt uit correspondentie dat Eisenhower plannen had om het buitenaardse contact aan het publiek te onthullen, maar hij werd gedwarsboomd door de veiligheidsdiensten. Er kwamen zware straffen voor het onthullen van geheime militaire informatie.

Toen president Eisenhower eenmaal besefte wie de werkelijke macht in het land had, kon hij niets anders dan zich overgeven aan de Nazi's en hun buitenaardse alliantie, die de hele mensheid tot slaaf wilden maken. Hij sloot een uiterst discutabele overeenkomst met de vijandige groep, maar installeerde tegelijkertijd een Plan. Dit zou als vangnet dienen en in werking gesteld worden als het New World Order-plan een volgende fase in zou gaan.

Er zijn aanwijzingen dat zijn opvolger John F. Kennedy de intentie had om dit Plan in werking te stellen. Ook hij wilde het buitenaardse dossier onthullen, maar werd 10 dagen nadat hij inzage in de UFO-dossiers had gevraagd vermoord. De militaire inlichtingeneenheid is echter altijd blijven bestaan en heeft het plan verder uitgewerkt, om in de toekomst alsnog te implementeren.

Bron ► https://www.ellaster.nl/2020/09/02/het-q-team-begon-al-een-halve-eeuw-geleden-met-hun-plan