Niet vliegen voor gevaccineerden in verband met bloedklonters!

27-05-2021


De luchtvaartmaatschappijen werkten ijverig samen met overheden en het internationale coronadictatuurteam om het vaccinatiepaspoort te promoten met de slogan 'no jab, no fly'. En dat werkte want de angstige en goedgelovige deugburgers lieten zich snel als proefkonijn misbruiken 'om maar op vakantie te kunnen gaan'. Een beproefde stok-en-wortel methode zou je zeggen maar er kwam een kink in de kabel.


Op dit moment hebben de vliegtuigmaatschappijen overleg over de gevaccineerde klanten en het levensgrote risico dat zij hebben op bloedklonters ten gevolg van het experimentele m-RNA serum. De policy is al vele jaren zo dat mensen met een verhoogd risico op bloedklontering alleen onder strikte supervisie mogen vliegen. Het is aanbevolen dat deze personen bij voorkeur niet vliegen tenzij in het geval van een levensbedreigende situatie.

Op een bepaalde hoogte heb je een groter risico op complicaties, een beroerte, trombose of hartaanval als je daar gevoelig(er) voor bent. We hebben nu informatie die bevestigt dat iedereen die de prik krijgt (ongeacht welk merk), stollings- en bloedingsproblemen heeft als een van de belangrijkste reacties. Deze reacties zijn allemaal vergelijkbaar met de bestaande restricties op dit gebied.

De vliegmaatschappijen bespreken nu hun aansprakelijkheid en wat ze met de gevaccineerden moeten doen, aangezien ze niet mogen vliegen omdat dit een gezondheidsrisico is. Deze discussies zijn nog maar net begonnen maar het ziet er naar uit dat iedereen die gevaccineerd is, niet mag vliegen. De ongevaccineerden kunnen daarentegen rustig instappen.

De vliegtuigmaatschappijen voelen zich dus flink in het pak genaaid door deze gang van zaken. Hun markt voor zakelijk en vakantievliegen krimpt met dit gegeven aanzienlijk. Dit grote verlies - na de lockdowndebacles - is gecreeerd door iemand anders. Die iemand is ook verantwoordelijk voor het schenden van mensenrechten, overtreden van de Neurenberger Code en het vernietigen van de economie.

Als de vliegtuigmaatschappijen willen overleven, zullen ze gerechtelijke stappen moeten ondernemen tegen diegene die hen dit oplegden. Dit betekend dat ze personen en organisaties gaan noemen en hen verantwoordelijk stellen voor de enorme schade die er geleden is en gaat worden door hun handelen.

Bron ► https://www.vrijspreker.nl/wp/2021/05/niet-vliegen-voor-gevaccineerden/Ze zetten bekende Nederlanders in, om diegenen die nu nog twijfelen, zich alsnog te laten vaccineren!

Op Facebook draaide de onderstaande reclamespot met Richard Krajicek:

'Ik laat me vaccineren omdat ik weer sportwedstrijden wil bezoeken, vrijuit wil reizen én om de kwetsbaren te beschermen.'

Project Veritas spreekt met twee Facebookklokkenluiders over de vaccinatiepropaganda van FB. Volgens hen staat 25% van het FB personeel kritisch t.o.v. deze praktijken.

https://www.vrijspreker.nl/wp/2021/05/facebook-vaccinatiepropaganda-ontmaskerd/Onmiddellijke annulering van alle lopende Covid-19-massale vaccinatiecampagnes!

Tot nu toe heeft niemand enig wetenschappelijk bewijs of redenering geleverd dat massale menselijke interventie (dwz wereldwijde implementatie van infectiepreventiemaatregelen en massale vaccinatie) in de Covid-19-pandemie zal leiden tot een daling van de sterfte- en morbiditeitscijfers bij de menselijke bevolking .

Deze grootschalige menselijke interventies zijn geïnitieerd zonder enige aandacht te besteden aan de populatiedynamiek van een natuurlijke pandemie zoals veroorzaakt door acute (zelflimiterende) virusinfecties. Het beste voorbeeld van een dergelijke natuurlijke pandemie is waarschijnlijk de H1N1-grieppandemie die plaatsvond tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Het natuurlijke verloop van deze grieppandemie werd niet verstoord door wijdverbreide implementatie van infectiepreventiemaatregelen of massale vaccinatieprogramma's. De pandemie werd gekenmerkt door 3 golven voordat het virus endemisch werd.

Hoe kunnen we zelfs maar overwegen om in te grijpen in een natuurlijke pandemie zonder enig basiskennis van de evolutionair gevormde wisselwerking tussen het virus en de immuunstatus van de bevolking?

Ongeïnformeerde hygiëne / beheersing en immuuninterventies lopen het risico de natuurlijke dynamiek van een pandemie te verstoren en daarmee te voorkomen dat het virus en de afweer van de bevolking een compromis sluiten dat 'levensvatbaar' is voor zowel het virus als het immuunsysteem, en dat volgt natuurlijk de 3 golven van mortaliteit en morbiditeit.

Wanneer het virus uiteindelijk in het reine komt met het immuunsysteem, zal kudde-immuniteit voorkomen dat het virus een verdere reeks morbiditeits- en mortaliteitsgolven veroorzaakt, terwijl het 'lek' genoeg is om het virus niet uit te roeien.

Elke interventie die de immuundruk van de bevolking op het virus verhoogt zonder het virus uit te roeien, zal onvermijdelijk leiden tot selectieve virale immuunontsnapping.

Bron ► https://www.geertvandenbossche.org/post/immediate-cancellation-of-all-ongoing-covid-19-mass-vaccination-campaigns