LERAREN PERSOONLIJK AANSPRAKELIJK STELLEN!

24-03-2021

Vandaag landde onderstaande brief op onze redactie:


Via mijn vriendenkring kreeg ik deze brief binnen:

Uiterst belangrijk voor een ieder met kinderen op school.

Zoals U weet zijn scholen in opdracht van de Cabal, bezig de kinderen te terroriseren.


Hallo Yvonne,

Vandaag kreeg ik mijn dochter huilend in de auto.

Mike, haar leerkracht, had verteld dat hij zich in Juni liet vaccineren tegen corona.

Hij vertelde er ook bij dat kinderen, die niet gevaccineerd zouden zijn wellicht, niet mee op kamp mochten.

Dit is een vorm van indoctrinatie, die niet alleen zeer kwalijk is naar de kinderen en hun ouders toe, maar ook nog eens in strijd met de wet en internationale verdragen voor de rechten van de mens.

Ik heb als PDF het besluit van de Raad van Europa over de corona vaccins bijgesloten.

Hier kunt u lezen wat deze autoriteit besloten heeft over de corona vaccins voor Europa.

Mocht u, als schoolleiding hier geen acht op slaan en doorgaan met deze vorm van indoctrinatie en hersenspoelen van kinderen, dan bent u daar in persoon verantwoordelijk voor en kunt u zich niet verschuilen achter regelgeving van het RIVM en het OMT.

Ik heb meerdere malen U wetsartikelen gemaild met de bijbehorende dossiers, inclusief de Neurenberg code, echter heeft u daar niet inhoudelijk op gereageerd, maar verschuilt u zich achter de regelgeving van de overheid.

Om deze reden heb ik deze mail doorgestuurd naar de buitenparlementaire onderzoekscommissie. Desgewenst zal ik daar een verklaring afleggen met betrekking tot deze kwestie.

Met vriendelijke groet,


Gericht aan Basisschool "De Klumpert" in Nijmegen

Note:

Scholen zijn net als vele medici het probleem zelve.

Zij worden opgedragen een zero tolerance beleid te voeren en een bepaalde indoctrinatie door te voeren, onder het mom MK Ultra.


Een ieder is persoonlijk aansprakelijk en verantwoordelijk voor zijn eigen handelen!


Stel een ieder persoonlijk aansprakelijk die Uw gezondheid of Uw vrijheid, of die van Uw (klein)kinderen in gevaar brengt.