HEEFT U EEN BEWINDVOERDER EN EEN EIGEN HUIS? LEES DAN DIT BERICHT

22-05-2021
Indien uw bewindvoerder niet in uw trust gelooft en volhardt in het meewerken aan uw dreigende dakloosheid, dan kunt u zich wellicht tot uw hypotheekverstrekker (de bank) wenden en verzoeken om inzage in de hypotheek overeenkomst met een natte handtekening van de bank en van u.


Bureau Vincent Zegel vervolgt:

Indien die overeenkomst er niet is, heeft de bank de hypotheeksom reeds uit uw erflater's trust (uw naam in hoofdletters) ontvangen en hebben zij met INSEAD /- In Sea Dead voorkennis gehandeld om u als Enige Erfgenaam van uw individuele geboorte trust nalatenschap, ook nog eens hypotheeklasten te berekenen.

Omdat de bank met voorkennis over uw trust van u heeft geprofiteerd, dient de bank ervoor te zorgen dat u zonder restschuld, in uw woning mag blijven wonen.

Zo is dan de handel met voorkennis van de bank, geschikt.

Onderdeel van de INSEAD training is echter wel ... dat men op een dure internationale school heeft geleerd, hoe zij uw gerechtvaardigde verzoek, moeten negeren.

U kunt de bank echter toch eens vragen of zij de eerste waarde van het Koninkrijk: de rechten van de mens, onderschrijven.

Daarin staat ondermeer dat u uw woonrecht en middelen van bestaan niet ontnomen mogen worden.

Maar houdt u alstublieft wel rekening met de onmenselijke botheid en onwilligheid die banken en andere functionarissen erop na houden om van u te profiteren ...


Beste groet,

Bureau Vincent Zegel

#surrexi_iure_hereditario

#activeer_de_afwikkeling_van_de_individuele_geboorte_trust_nalatenschap

https://vincentzegel.nl/

https://hogeraadvandekinderen.nl/