DRIE STRIJDERS EN HUN RED PILL JOURNAL

16-03-2021

Micha Kat, Joost Knevel en Wouter Raatgever exposen het satanisch kindermisbruik in Nederland, de mk-ultra technieken, eren de slachtoffers en wijzen daders aan.


Bodegraven staat centraal, omdat Joost één van de slachtoffers is die tussen zijn 2e en 6e jaar veelvuldig verkracht is, naar rituele moorden moest kijken en aan allerlei mk-ultra experimenten blootgesteld werd.

Hij werd zwaar getraumatiseerd en herinnerde zich in eerste instantie weinig van zijn jeugd. Na zijn 40e begon hij flash backs te krijgen, kwamen beelden terug uit zijn jeugd die weggeblokt waren.

Joost is één van de laatste overlevenden van het groepje kinderen dat tegelijkertijd deze horror ondergingen. Toch weten velen in Bodegraven zich dingen te herinneren die behulpzaam zijn om het hele plaatje compleet te maken.

Joost wil dat de PEDO-PANDEMIE stopt!


Kinderen moeten weer veilig kind kunnen zijn. Iedereen zou zich hiervoor moeten gaan inzetten. Door het leggen van bloemen vragen ze hiervoor aandacht en eren ze de kinderen die slachtoffer werden.

Veel van hen zijn vermoord of leden er hun hele leven onder. Een leven dat vaak vroegtijdig eindigde door een onnatuurlijke oorzaak.

Joost is gelukkig in staat geweest om zich er boven uit te worstelen en het nu aan de kaak te stellen. Steun deze mensen als U kunt op enigerlei wijze.

Video ► www.bitchute.com/video/dEp8MGP4MEEp/


RED PILL JOURNAL 🔴

Met vaste sprekers: Wouter Raatgever • Micha Kat • Joost Knevel

LIVE RED PILL JOURNAL VAN 11 MAART 2021


IN DE ONDERSTAANDE VIDEO KUNT U EEN GESPREK BELUISTEREN TUSSEN WOUTER RAATGEVER EN JOHANNES VISSCHER VAN EEN CHRISTELIJKE KRANT, HET REFORMATORISCH DAGBLAD (RD).


Tip: Beluister deze video en oordeel zelf hoe journalistiek in Nederland wordt bedreven bij de grotere Christelijke kranten, zoals het Reformatorisch Dagblad.

Vanaf 2 uur 35 minuut is de compilatie (krantenbericht van 10 maart 2021) te zien van het Reformatorisch Dagblad en de journalist Johannes Visscher.


Wij, van de redactie "VOLK WORD WAKKER Waarheidskrant", raden Johannes Visscher aan het boek te lezen van de Duitse journalist Udo Ulfkotte met de titel "Gekochte journalisten", zo ook U als lezer.

Vele ogen zullen dan worden geopend!

Misschien durft Johannes Visscher dan eindelijk de stap te wagen om voor de Waarheid te gaan kiezen zoals die werkelijk is en gaat in de toekomst alleen over de Waarheid publiceren. En doet Johannes Visscher vanaf heden goed en gedegen onderzoek en laat hij aannames achterwege, door MK Ultra ontstaan of door bewust zo te handelen om zijn goed betaalde job niet te verliezen.

Of neemt Johannes Visscher ontslag bij de krant wanneer hem dat wordt verboden of wordt tegengehouden door zijn hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad. En schrijft Johannes Visscher vervolgens daarna een boek over z'n eigen bevindingen en ervaringen over hoe journalistiek in Nederland wordt bedreven, zoals Udo Ulfkotte dat ook deed, maar dan in zijn moederland Duitsland.

Nu verschuilt Johannes Visscher zich achter zijn hoofdredacteur, van zijn opdrachtgever van het Reformatorisch Dagblad. Dat de hoofdredacteur nu bepaalt wat er uiteindelijk geplaatst gaat worden in de krant en niet Johannes Visscher, dit zegt Johannes Visscher ook in de onderstaande video.

(NB. Het is een lange zit deze video, (dat geven wij toe), maar dan kunt U zelf oordelen hoe journalistiek wordt bedreven in Nederland en ook bij Christelijke kranten!)

Beluister deze video ► https://www.bitchute.com/video/58KW114ssmVm/

Weet Johannes Visscher echter wel dat hij persoonlijk aansprakelijk is voor al hetgeen hij wel of niet publiceert, wel of niet zegt en wel of niet onderzoekt?

God ziet en weet alles Johannes Visscher!

Vrees niet, maak nu de juiste keuzes in Uw leven, nu het nog kan...


U kunt zich nog bekeren tot God Johannes Visscher (en ook Uw hoofdredacteur)!


Bent U een bewust liegende betaalde journalist met oogkleppen op Johannes Visscher of bent U een echte onderzoeksjournalist zoals Micha Kat? We zullen het gaan zien en beleven Johannes Visscher. Wij wachten het rustig af.

Wordt U straks door ons als journalist gerehabiliteerd Johannes Visscher of gaat U straks te boek als een hoernalist die zich liet verleiden door de Duivel die hem betaalde voor zijn aandeel in het verzwijgen, het verdraaien van de Waarheid of zelfs het liegen over de Waarheid?

Johannes Visscher, U mag straks zelf uitleg geven wanneer U voor Uw eigen hemelpoortje staat bij God of bij het militaire volkstribunaal, sterkte en succes! Dit geldt ook voor Uw hoofdredacteur.

Wie zijn jullie eigenlijk? Wolven in schaapskleren) Of mensen die zich lieten verleiden door de Duivel? Zijn jullie ook slacht-offers van MK Ultra en de overheid die gefundeerd is op satanische grondvesten waarbij satanische rituelen, het vermoorden, het afslachten, het pijnigen en het seksueel misbruiken van babies en kinderen een normaal gebruik is?

Tip: Lees het boek van John Baselmans met de titel "Dimensies", dan kunt U erachter komen wanneer en hoe deze afschuwelijke satanische praktijken (satanische rituelen) zijn ontstaan in het verleden.

Vrijmetselaars (leden van geheime en occulte genootschappen) worden door satanische rituelen gechanteerd, het zijn de hooggeplaatsten die de topfuncties bekleden in Nederland en de rest van de wereld.

Lees de onderstaande websites eens Johannes Visscher, dan bent U straks goed op de hoogte. Later kunt U nooit zeggen bij God: "Ich habe es nicht gewusst".


https://www.ellaster.nl/2017/05/16/satanische-netwerken-bestaan-gewoon/


https://www.ellaster.nl/2020/05/02/de-vrije-wil-om-uit-de-slachtofferrol-te-stappen/

PEDONETWERK

Dit bedoelde Wouter Raatgever in de gesprekken met U Johannes Visscher, patronen leren herkennen.

"Misbruikzaken die in het nieuws komen worden vaak gepresenteerd als zaken die op zichzelf staan. Uit onderzoek blijkt echter dat zaken zoals Marc Dutroux, Michel Stockx, de Zandvoortzaak en misbruikzaken op scholen allemaal met elkaar verbonden zijn. Er is een patroon van opzettelijk falen vanuit justitie en politie, waarbij enkele poortwachters het pedonetwerk bewaken. Het gevolg is niet alleen dat bewijsmateriaal en getuigen verdwijnen. Chantabel materiaal tegen invloedrijke personen wordt ook ingezet om belangrijke politieke besluiten of zakendeals af te dwingen."

https://www.ellaster.nl/2020/05/25/chantage-als-betaalmiddel/


Tip: Bekeer U tot God en ga in de Waarheid leven.

Ga aan het kruis en maak schoon schip met Uzelf en Uw Naasten.

Vergeef Uzelf en alle Goddelozen die hebben gezondigd.

Christus zal U dan bevrijden op Uw pad naar God.

Christus is de Waarheid, de enige echte Waarheid.

Het zal U bevrijden!

Zo God wil zal geschieden, zowel in de Hemel als op de Aarde.
Johannes Visscher

(Journalist/Hoernalist van het Reformatorisch Dagblad, RD)


Waardeert U de onderstaande drie mensen?

Wouter Raatgever, Micha Kat en Joost Knevel?


U kunt hen eventueel supporten door een T-shirt met één van de onderstaande teksten te bestellen, of andere artikelen zoals mokken, een hoodie of een tas.

Het dragen van een boodschap als hier onderstaand kunt U zelf gebruiken als eye-opener voor Uw directe omgeving, Uw familie, Uw vrienden en de Bevolking.

Uw familie en vrienden mogen ook gaan ontwaken!


Klik HIER voor de webshop.


PS. Prijkt Uw naam straks ook op een T-shirt Johannes VIsscher?

JOHANNES VISSCHER IS EEN HELD ?????

Of gaat U straks door het leven als een hoernalist van het Reformatorisch Dagblad?

En prijkt Uw naam straks op een T-shirt met de volgende tekst?

JOHANNES VISSCHER IS EEN HOERNALIST ?????

Aan U de keuze Johannes Visscher!