CIJFERS AANTAL DODEN EN BIJWERKINGEN NA VACCINATIES

03-08-2021

Onze redactie ontving een mail met cijfers over het aantal doden en bijwerkingen na vaccinaties...


Schrik niet!


*UPDATE 31 JULI 2021 / ERNSTIGE BIJWERKINGEN COVID-19 INJECTIES IN EUROPA*


Het bericht dat onze redactie ontving luidt als volgt:


Geachte dames en heren,

Ik hou sinds een aantal maanden de bijwerkingen (inclusief overlijdens!) bij van de inspuitingen met de experimentele COVID-19 GENE-Therapy injecties, zoals die geregistreerd worden in het Europese registratiesysteem EUDRAVIGILANCE van het Europese Medicijnen Agentschap (EMA).

Zie ► https://www.adrreports.eu/en/search_subst.html

Hieronder plaats ik de cijfers, zoals ze uit EudraVililance komen.

Let op!!!

zijn de officiële cijfers van Europa na slechts 7 maanden inspuiten van Europese burgers.

Het totale aantal geregistreerde ernstige bijwerkingen = 1.960.607

Het totale aantal geregistreerde doden van de Covid-19 injecties = 20.582

Ten overvloede wijs ik u erop dat dit OPENBAAR beschikbare en officiële informatie is uit het EUDRAVIGILANCE systeem (verglijkbaar met het LAREB in Nederland en VAERS in de USA). 

Ik wil u tevens wijzen op het onderzoeksrapport van Harvard Pilgrim Health Care in opdracht van het U.S. Department of Health and Human Service- over de efficiency van het Amerikaanse registratiesysteem VAERS, waarin op pagina 6 specifiek over registratie van vaccins te lezen valt:

"Fewer than 1% of vaccine adverse reactions are reported."

(Zie het volledige rapport in bijlage)

EUROPESE WETENSCHAPPERS ZIJN HET ER IN CONCENSUS OVER EENS DAT DE EFFICIENCY VAN HET EUDRAVIGILANCE SYSTEEM MAXIMAAL 3X BETER IS DAN IN DE U.S.A.

INDIEN EUROPA 3 X BETER REGISTREERT DAN AMERIKA, DAN ZIJN DE WERKELIJKE CIJFERS ALS VOLGT:Het totale aantal geregistreerde ernstige bijwerkingen = 65.353.567

Het totale aantal geregistreerde doden van de Covid-19 injecties = 686.067


Ter vergelijking wil ik u voorhouden, dat het op de markt van een willekeurig voedingsmiddel dat na het nuttigen door consumenten slechts enkele slachtoffers maakt, het product onmiddellijk uit alle schappen gehaald worden en de producent naar alle waarschijnlijkheid in hechtenis wordt genomen, totdat het onderzoek is afgerond.

De ronduit verbijsterende cijfers van de registratie van de EMA lijden tot nu toe tot geen enkele actie van de autoriteiten. In tegendeel.... (!) De injectiecampagne wordt alleen maar opgevoerd en mensen worden zelfs gedwongen om zich te laten inspuiten. De cijfers over slechts 6 maanden tonen aan, dat er sprake is van een niet te overziene afslachting van de Europese bevolking.

Een ware GENOCIDE !!


HET IS UW VERANTWOORDELIJKHEID ALS KAMERLEDEN EN ALS BURGER, OM DE REGERING TE CONTROLEREN OP HAAR BELEID! 

IK VERZOEK U - EN ZONODIG SMEEK IK U - OM UW VERANTWOORDELIJKHEID TE NEMEN. 

DEZE SLACHTPARTIJ DIENT ONMIDDELLIJK GESTOPT TE WORDEN!Bron: Erik vdf Boomsma | L.L.C.