THE GEORGIA GUIDESTONES

De Georgia Guidestones zijn grote granieten zuilen op een heuvel in Elbert County, Georgia, VS.

Soms worden ze een "Amerikaans Stonehenge" genoemd.

Op de granieten zuilen staat een bericht, waarin tien hoofdpunten worden weergegeven in acht talen. Het bericht bestaat uit aanwijzingen voor de overlevenden van een toekomstige apocalyps die een nieuwe en vooral betere beschaving moeten zien op te bouwen.

De structuur zelf is tegelijkertijd een kompas, kalender en klok.

Over het ontstaan van het monument bestaat veel geheimzinnigheid: het is niet duidelijk wie ertoe opdracht heeft gegeven en waarom, hetgeen heeft geleid tot verschillende speculaties en samenzweringstheorieën.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Georgia_GuidestonesThe Georgia Guidestones

Onderzoek heeft uitgewezen dat de meeste Amerikanen nog nooit van de Georgia Guidestones en hun boodschap voor de mensheid hebben gehoord. .

Een mysterieus granieten monument, gebouwd op 22 maart 1980 in Elbert County, Georgia in de VS. Het monument wordt aangeduid als 'De Wegwijzers van Georgia' of ook wel als 'Het Amerikaanse Stonehenge'.

In de openbare bibliotheek van Elberton is een brochure gevonden geschreven door de man die zichzelf R.C.Christian noemt. In de brochure wordt uitgelegd dat de Georgia Guidestones zijn opgericht ter nagedachtenis van Thomas Paine een figuur met een zeer occulte achtergrond.

Bij de Guidestones hoort ook een manifest waarin op zaken nader wordt ingegaan. Er worden oa drie probleemlanden genoemd waar drastisch in gesneden moet worden: Japan, Haïti en Nederland. Volgens de schrijvers zijn deze landen te overbevolkt.

Japan heeft de ramp in Fukushima gehad. Haïti heeft een aardbeving te verduren gekregen met tussen de twee en driehonderdduizend doden tot gevolg. Je denkt misschien dat dit toeval is, maar een aantal wetenschappers verklaart dat HAARP (High Auroral Active Researsch Project gevestigd in Alaska) het weer kan beïnvloeden en aardbevingen kan veroorzaken.

Dit is de keuze waar we heden ten dage voor staan en die zich ook uitdrukt in de voeding: ofwel worden we gestuurd van bovenaf of vanuit een collectief ofwel nemen we meer en meer zelf het stuur met individuele verantwoording in handen.

Hoe het precies zit dat is nog een mysterie.

Het is tijd om te ontwaken en Uzelf te informeren.

Bron en link naar de zeer interessante info geschreven in het Nederlands.

https://www.alwareness.org/the-georgia-guidestones/


De opdrachtgever van de Georgia Guidestones

(Excuses voor de eventuele stijlfouten en foutieve vertalingen vanuit het Engels)


Zeer interessante info te lezen over de Georgia Guidstones:

De waarheid over The Georgia Guidestones

Ogenschijnlijk instructies voor een apocalyptische toekomst

Wie zit er achter Amerika's mysterieuze megalieten?


De Georgia Guidestones, opgericht in 1980 in de Amerikaanse staat Georgia, staan 90 mijl ten oosten van Atlanta en vormen een modern megalithisch mysterie.

Ze zijn gemaakt van graniet, zijn 4 meter hoog en bestaan uit vijf stenen die in een "x" -vorm zijn gerangschikt, met vier vleugels rondom een centrale steen.

De structuur wordt bekroond door een sluitsteen van 25.000 pond.

Hoewel het publiek bekend is wie de stenen fysiek heeft gemaakt, zijn er maar weinig details over wat hun doel is of wie er werkelijk achter de constructie zit van wat volgens velen een gids zou kunnen zijn voor het overleven van de apocalyps.

Het was in juni 1979 dat de Elberton Granite Finishing Company werd benaderd om het monument te creëren door "een kleine groep loyale Amerikanen".

De vermeende woordvoerder van deze groep, de elegant gepresenteerde Robert C. Christian, liep hun kantoor aan de Tate Street Extension in Elberton binnen en deed president Joe H. Fendley een schijnbaar schandalig voorstel.

Christian verklaarde dat hij een megalithisch bouwwerk wenste dat bestond uit 5 meter hoge stenen om te functioneren als kompas, klok en kalender. Hij specificeerde dat de schepping in staat moet zijn om door de mens veroorzaakte rampen en natuurrampen te trotseren.

De raadselachtige man gaf toe dat zijn naam een ​​pseudoniem was en dat hij ervoor gekozen had simpelweg omdat hij een christen was. Hij voegde eraan toe dat hij een partij van buiten de staat vertegenwoordigde die voor altijd anoniem wilde blijven.

Hij was naar Elberton gekomen omdat het graniet van de stad het beste ter wereld was. In de overtuiging dat de man "een gek" was, probeerde het bedrijf hem zonder problemen weg te jagen door een astronomisch citaat te geven, vele malen de hoogste verkoop ooit door het bedrijf.

Hij accepteerde.

Ik dacht: "Ik heb hier nu een noot. Hoe ga ik hem eruit halen?"

Met de vraag of er lokaal een bankier was die hij vertrouwde, gaf Fendley RC Christian over aan Wyatt C. Martin, (president van de Granite City Bank).


Toen hij bij de bank ontmoette, was Christian opnieuw vrij open over zijn naam als een pseudoniem en onthulde dat de planning voor de Georgia Guidestones al twintig jaar gaande was.

Hij verklaarde dat hij hoopte dat andere op natuurbehoud gerichte groepen in de toekomst iets aan de stenen zouden toevoegen en dat deze gemeenschappelijke stenen in nog meer talen de boodschap zouden overbrengen die hij erop had willen uithouwen.


Fendley belde me en zei:

"Een gek hier wil een soort gek monument, maar toen deze kerel verscheen, droeg hij een heel mooi, duur pak, waardoor ik hem een ​​beetje serieuzer nam. En hij was welbespraakt, duidelijk een ontwikkeld persoon...".

Toen hij me vertelde wat hij en deze groep wilden doen, viel ik bijna om. Ik zei tegen hem:

"Ik geloof dat je er net zo goed aan toe zou zijn om het geld aan te nemen en het op straat in de goten te gooien."

 De ongelovige Martin toonde Christian de Bicentennial Memorial Fountain, waarvan het massieve frame van 13 stenen een eerbetoon is aan de oorspronkelijke Amerikaanse koloniën.

Martin was van plan Christian te bewijzen dat zijn plan niet haalbaar was, maar de mysterieuze klant was verbaasd en beloofde na het weekend terug te komen. Hij verliet de stad met een chartervliegtuig en was schijnbaar op zoek naar locaties.

Toen hij maandag terugkwam, stond Martin erop om volgens het boekje te gaan en een naam en bewijs te eisen dat RC Christian de financiële middelen had om te betalen voor de voorgestelde Georgia Guidestones.

Christian ging akkoord met de voorwaarde van levenslange geheimhouding door Martins kant en de vernietiging van alle documentatie nadat het project was afgerond.

"Hij zei dat hij het geld van verschillende banken door het hele land zou sturen, omdat hij zeker wilde weten dat het niet kon worden achterhaald. Hij maakte duidelijk dat hij geheimhouding heel serieus nam."

Christian verliet de bank en keerde terug naar de Elberton Granite Finishing Company en gaf Fendley een doos met een model van de richtlijnen zoals voorgesteld, naast een gedetailleerd document van 10 pagina's over vereisten.

De volgende vrijdag belde Martin om te zeggen dat er een aanbetaling van $ 10.000 was betaald. Fendley ging aan het werk.

De stenen werden gewonnen in de Pyramid Quarry en schoongemaakt en op maat gemaakt in Elberton. Er werden meester-steenhouwers gebruikt om de afwerking glad te strijken en er werd een locatie voor de structuur gevonden, waarbij Fendley en Martin Christian hielpen bij het selecteren van de locatie.

De toenmalige eigenaar Wayne Mullinex ontving $ 5.000 voor de site en kreeg levenslange veerechten op het land en het contract om de fundering te leggen. Nu de locatie was vastgesteld en het werk goed op gang was gekomen, zou Robert Christian het verhaal nu verlaten en nooit meer persoonlijk worden gezien.

Hoewel hij per post met Martin communiceerde, werd opgemerkt dat hij nooit twee keer vanaf dezelfde locatie mailde. Martin noch Fendley wisten ooit wie hij was.


De instructies voor het maken van het monument waren ingewikkeld en Findley moest een astronoom in dienst nemen om de juiste constructie te garanderen. De middelste steen heeft een schuin gat op ooghoogte dat is geboord zodat de Poolster altijd zichtbaar is naast een sleuf die altijd is uitgelijnd met de zonnewendes en equinoxen van de zon.

Ondertussen zijn de vier grote rechtopstaande vleugelplaten gedurende het jaar georiënteerd op de limieten van de maanmigratie.

De belangrijkste inscripties op de platen lijken moderne tien geboden te zijn, een lijst met adviezen voor de mensheid na een wereldwijde ramp. Ze doen een beroep op milieubewustzijn, spiritualiteit, vrede en rede.


  1. Houd de mensheid onder de 500.000.000 in eeuwig evenwicht met de natuur.
  2. Leid de reproductie verstandig - verbeter de conditie en diversiteit.
  3. Verenig de mensheid met een levende nieuwe taal.
  4. Regel hartstocht - geloof - traditie - en alle dingen met een getemperd verstand.
  5. Bescherm mensen en naties met eerlijke wetten en rechtvaardige rechtbanken.
  6. Laat alle naties intern regeren en externe geschillen oplossen in een wereldgerechtshof.
  7. Vermijd kleine wetten en nutteloze ambtenaren.
  8. Breng persoonlijke rechten in evenwicht met sociale plichten.
  9. Prijs waarheid - schoonheid - liefde - op zoek naar harmonie met het oneindige.
  10. Wees geen kanker op aarde - Laat ruimte voor de natuur - Laat ruimte voor de natuur.


Een deel van de Engelse tekst van de boodschap van de Georgia Guidestones | Craigkbryant, Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)De platen moesten aan beide zijden worden geëtst met een bericht, waarbij elke zijde een andere taal bevatte. Interessant is dat deze gravures dode talen bevatten die weinigen zouden kunnen begrijpen.

De Verenigde Naties zorgden voor de vertalingen van de stenen. Beginnend in het noorden en met de klok mee, zijn de talen die op de rotsen zijn opgenomen Engels, Spaans, Swahili, Hindi, Hebreeuws, Arabisch, Chinees en Russisch.

Een paar meter naar het westen ligt nog een steen, een verklarende tablet. Op deze tablet, gegraveerd met informatie over de constructie, staat de zin "Laat dit de wegwijzers zijn naar een tijdperk van de rede" omkaderd en omgeven door vertalingen in Babylonische spijkerschrift, Klassiek Grieks, Sanskriet en Oud-Egyptisch hiërogliefen.


Het doel van de Georgia Guidestones en wie erachter zat, was al controversieel voordat het gebouw zelfs maar was opgericht, waarbij de lokale bevolking geloofde dat Martin en Fendley zelf de meesterbreinen waren en dat het werk in strijd was met de christelijke geschriften. Velen dachten dat de bovenstaande leerstellingen verwerpelijk waren omdat ze het geloof niet als een primair doel beschouwden. Misschien bewees deze bewering alleen maar het punt van de noodzaak van de rede. De furore was echter zo groot dat beide mannen besloten leugendetectortests te doen in het Elberton Civic Center om publiekelijk te bewijzen dat ze er niet bij betrokken waren en dat ze niet wisten wie RC Christian was. De tests werden bijgewoond door verslaggevers van de Elberton Star. Ze kwamen overtuigend voorbij.


"Ik was getuige van een leugendetectortest tussen Fendley en Martin die zei dat ze niet wisten wie hij was"


Een plaatselijke brandweerman, James Travenstead, woedde dat de stenen bedoeld waren voor "voor zonaanbidders, cultusverering en duivelsaanbidding", eraan toevoegend dat "occulte" groepen naar de stad zouden trekken en "op een dag zal hier een offer plaatsvinden". De sensationele claims werden alleen maar versterkt toen een van de mannen die aan de stenen werkte, Charlie Clamp, beweerde "vreemde muziek en onsamenhangende stemmen" te hebben gehoord tijdens het zandstralen van de rotsen. Hij werd ongetwijfeld goed betaald voor zijn verhaal.


De Georgia Guidestones werden uiteindelijk op 22 maart 1980 onthuld, met verschillende verslagen over het aantal aanwezigen. Sommigen zeggen dat het er maar 100 waren, anderen wel 400. In ieder geval werd het nieuws van de onthulling al snel door heel Atlanta uitgezonden, en de omgeving en nieuwsgierige toeristen stroomden al snel massaal toe. Bezoekers uit "Japan en China en India en overal" zouden Elberton snel vullen naast meer lokale reizigers. Tot de onbetwiste afschuw van James Travenstead hebben heksen, druïden en ceremoniële magiërs allemaal de site gebruikt naast indiaanse, christelijke en heidense groepen.


Dit gebruik, naast de schijnbare symboliek die verband houdt met heidense megalieten zoals Stonehenge, heeft geleid tot vijandigheid onder met name Amerikaanse evangelische christenen, die de structuur zien als een belediging voor hun religie. Sommigen beweren dat "RC Christian" een verwijzing is naar het rooms-katholicisme, en zien de stenen als een verklaring tegen het protestantisme. Anderen benadrukken het gebruik van de uitdrukking "leeftijd van de rede", door ze te koppelen aan het Thomas Paine-boek met dezelfde naam dat het christelijke establishment aanviel. In de loop van de tijd is deze bijna militante vorm van christendom verstrengeld geraakt met allerlei extreemrechtse complottheorieën die verkondigen dat het geloof wordt aangevallen.


Uiteindelijk komen degenen die de schuld krijgen van deze "aanvallen" op het christendom neer op eeuwenoude stijlfiguren rond joden, moslims en anderen die niet-blank of niet-protestant zijn.

"En autoriteit werd [aan The Beast] gegeven over elke stam en volk en taal en natie, en allen die op aarde wonen, zullen het aanbidden, een ieder wiens naam niet is geschreven vóór de grondlegging van de wereld in het boek des levens van de Lam dat werd geslacht. "

Openbaring 13: 7-8, de Bijbel


Deze samenzweringen van de "Nieuwe Wereldorde", die voortkwamen uit vermeende bijbelse "waarschuwingen" van een enkele verenigde regering en gemeenschappelijke taal, werden bevolkt door de ontkrachtte protocollen van de ouderlingen van Zion. Deze frauduleuze antisemitische tekst uit 1903 verkondigt dat Joden samenzweerden om deze één-wereldregering uit te voeren. In de afgelopen jaren zijn deze aanvallen afkomstig van mensen als Alex Jones en Mark Dice die carrière maken door dergelijke paranoia aan het Amerikaanse publiek te verkopen, waarbij ze menigten van burgers hebben overtuigd dat het fascisme voor hun deur staat en dat alleen Donald Trump hen kan redden. De gevaren van deze berichten zijn maar al te duidelijk geworden met de opkomst van de online QAnon-cultus en het is gemakkelijk in te zien waarom een ​​bericht "geformuleerd als een moralistische oproep aan alle volkeren van nationaliteit, religie of politiek" verwerpelijk is in deze tijden van hyper-nationalisme.

"Dit is geen 'normaal' monument om milieubewustzijn of een 'Tijdperk van de Rede' te promoten, zoals de stenen suggereren ...

De Guidestones hebben een diepe satanische oorsprong en boodschap ... door een beetje onderzoek worden een paar dingen duidelijk, en de Nieuwe Wereldorde is overal op geschreven. "

Mark Dice, zoals geciteerd in de Elberton Star

Uit de context gehaald, kan het eerste voorgestelde gebod om de mensheid onder de 500.000.000 in eeuwig evenwicht met de natuur te houden bedreigend lijken, aangezien het aantal veel lager is dan de huidige wereldbevolking.

Echter, gebouwd in 1980 toen de Koude Oorlog weer opwarmde na ontspanning, staat de boodschap als advies voor een post-apocalyptische wereld waar de nucleaire winter de bevolking van de planeet heeft gedecimeerd, niet als een oproep tot massavernietiging. Evenzo zou de vraag naar verstandige voortplanting om "fitheid en diversiteit" te verbeteren in onze huidige tijd gezien kunnen worden als een roep om eugenetica, maar in een wereld die opnieuw moet worden opgebouwd, zou dit ook als gezond verstand kunnen worden gezien.

Sommigen hebben gesuggereerd dat de groep die betrokken is bij de Georgia Guidestones macht, invloed en geld heeft, zelfs als een nog bestaande Rozenkruisersorde. Een argument tegen de bewering is het feit dat de Georgia Guidestones niet compleet zijn wat betreft het oorspronkelijke idee. Aanvankelijk zouden er acht andere stenen zijn geweest volgens het plan dat aan Wyatt was gedicteerd. Terwijl Christian schijnbaar hoopte dat het publiek erbij betrokken zou raken, is er nooit meer financiering van RC Christian of zijn vermeende groep uitgekomen als ze dat niet deden.

'Er is nooit geld uitgekomen van meneer Christian of anderen. Er is over gepraat, maar er is nooit iets gebeurd. "


Carolyn Cann, redacteur van de Elberton Star.


De enige man die ooit echt de waarheid achter RC Christian en de stenen kende, was Wyatt C. Martin. Na hun bouw onderhield hij contact met Christian en werden de twee mannen vrienden. Deelde brieven en, als hij in Atlanta was, ontmoette Martin Christian voor het avondeten in Athene. Wyatt hoorde voor het laatst van zijn vriend in 2001 rond de tijd van de aanslagen van 11 september en, aangezien hij toen in de 80 was, gaat hij ervan uit dat hij is overleden. Ondanks zijn belofte heeft Wyatt nooit alle documentatie met betrekking tot de Georgia Guidestones vernietigd en in plaats daarvan in zijn garage bewaard. Hoewel hij geen woord wilde zeggen, omdat hij van plan was het geheim mee naar het graf te nemen, was hij verontwaardigd over het praten over de Nieuwe Wereldorde en geheime genootschappen in een interview in 2009 met Randall Sullivan.


"De hele tijd zei [Christian] dat wie hij was en waar hij vandaan kwam, geheim moest worden gehouden. Hij zei dat mysteries zo werken. Als je mensen geïnteresseerd wilt houden, kun je ze maar een beperkte hoeveelheid laten weten. "

Wyatt C. Martin, president van de Granite City Bank, Wired


In 2010 beweerden de makers van de documentaire Dark Clouds over Elberton het adres van RC Christian te hebben verkregen. De makers zouden misbruik hebben gemaakt van het vertrouwen van Martin die onlangs een beroerte had gehad. Ze namen een van de brieven die naar hem waren gestuurd op en noteerden het retouradres. De documentaire concludeerde dat Christian in feite een arts was met de naam Herbert Hinie Kersten, een man die in het openbaar David Duke, de voormalige Grote Tovenaar van de Ridders van de Ku Klux Klan, had geprezen. Bovendien beweert William Sayles Doan, een auteur en Fort Dodge-historicus, dat Kersten een openlijke racist was en zijn voornemen had uitgesproken om een ​​monument te creëren om de "superioriteit" van het blanke ras te bewijzen.


Kersten was bevriend met William Shockley, de Nobelprijswinnende natuurkundige die bekend werd vanwege zijn opvattingen over wetenschappelijk racisme en het promoten van de overtuiging dat blanken genetisch superieur waren. Een andere vriend van Kersten zou Robert Merryman zijn, uitgever van de Ft. Dodge Messenger. Merryman regelde de publicatie van Common Sense Renewed, een boek geschreven door "Robert Christian".

Common Sense Renewed is vernoemd naar Thomas Paine's boek Common Sense en roept op tot een hervatting van Paines idealen, een rode draad in de libertaire politiek. Echter, naast meer mainstream libertarisme en conservatisme, lijkt het boek op zichzelf te staan ​​als een persoonlijk manifest, inclusief new age-denken om een ​​oplossing te bieden voor wereldproblemen. Het boek bevat 'oplossingen' voor kwesties als overbevolking en onderwijshervorming, waarvan de auteur denkt dat ze door rede kunnen worden opgelost. Veel van de thema's weerspiegelen het Rozenkruisersisme. Het boek zou naar 'vrienden' in de regering zijn gestuurd. Hoewel dit vaak als een waarheid wordt beschouwd, is er geen bewijs en, geschreven in 1986, is er een mogelijkheid dat het boek een hoax was, geschreven om mysterie te creëren rond de guidestones. De drukken van het boek met de Georgia Guidestones op de omslag zijn herdrukken, het origineel was beperkt tot 100 exemplaren. Op het eerste gezicht lijkt het echter mogelijk dat Kersten, misschien samen met bekende vrienden als Merryman en Shockley, heel goed achter de Georgia Guidestones zou kunnen staan ​​en zou lobbyen voor de standpunten in het boek.

Toch wordt dit allemaal tegengesproken door de bewering dat Wyatt Christian's echte naam nooit kende, noch waar hij zich werkelijk bevond, met brieven die vanaf verschillende locaties werden verzonden. Zoals vastgesteld, passeerde hij in 1980 zelfs een leugendetector om het feit te bewijzen. Evenzo leidt zelfs de meest elementaire kennis van de blanke supremacistische ideologie tot de conclusie dat de wegwijzers waarschijnlijk niet het werk van een racist zijn. Als monument voor raciale superioriteit lijkt het twijfelachtig of het Hebreeuws, Arabisch en Swahili op drie van de gezichten zouden voorkomen, noch dat de stenen een pleidooi zouden zijn voor de toewijding aan de natuur, een verenigde mensheid en internationale samenwerking. Nu het monument een pelgrimstocht werd voor "heksen, druïden en ceremoniële magiërs" naast new-age en heidense bewegingen, lijkt het verbazingwekkend dat de krachten van de blanke suprematie lang hun stilte zouden hebben gehandhaafd.

De prevalentie van christelijke complottheorieën sinds de opkomst van internet heeft de Georgia Guidestones nieuw leven ingeblazen, maar bracht nieuwe gevaren met zich mee, aangezien het monument ten minste twee keer werd gegraveerd en aangevallen. Bedreigd door een roep om eenheid, rede en een nieuw tijdperk van verlichting, hebben ze het werkelijke doel van de stenen vastgelopen in beschuldigingen van satanisme en de eeuwenoude dreigementen van een één-wereldregering. Misschien is de hele zaak een uitgebreide hoax, een die voor veel betrokkenen inkomsten en inkomsten genereert. Misschien schuilt er enige waarheid in de bewering dat de welbespraakte RK-christen misschien thuis was in de ideeën van het rozenkruisersisme, of dat plaatselijke vrijmetselaars erbij betrokken waren. Misschien zijn de stenen inderdaad een geheime racistische polemiek, een die al 40 jaar niet is geïdentificeerd. Of misschien wilde een onafhankelijk rijke christen alleen maar zijn boodschap promoten en besloot hij een mysterie te creëren om dat te doen, omdat er helemaal geen schimmige groep patriotten was. Ongeacht de waarheid, het mysterie van de Georgia Guidestones lijkt, net als de platen zelf, nog heel lang stand te houden.


De schrijver (Michael East) van dit artikel schrijft:

Ik ben een freelance lange schrijver die schrijft over echte misdaad, politiek, geschiedenis en meer. Ik ben volledig uit eigen middelen gefinancierd en als je dit artikel leuk vond, overweeg dan een donatie via Patreon als blijk van waardering of rechtstreeks via PayPal.

U kunt lid worden van mijn mailinglijst voor de nieuwste artikelen en ook mijn Facebook-pagina liken. Ik ben ook actief op Twitter.

Ik kan voor projecten gecontacteerd worden via mijn website www.MichaelEastWriter.com waar je ook nog veel meer inhoud kunt vinden.


Zie ook â–º https://blog.michaeleastwriter.com/