ATLANTIS EN LEMURIA

Ons onderzoek over Atlantis en Lumeria en andere gerelateerde onderwerpen.


Mythische beschavingen verloren tijdens eerdere poolverschuivingen veroorzaakt door planet X


Waarom gingen eerdere beschavingen verloren? Zoals Atlantis en Lemuria? Sommige mensen zijn ervan overtuigd dat er binnenkort een poolverschuiving komt.

Wat gebeurt er dan met je locatie?

Door Zetas worden adviezen gegeven over veilige locaties na verzoek van diverse vragenstellers. De locatie kan een stad, een land of een staat of provincie zijn.

Deze informatie is ook in pdf-formaat beschikbaar. De originele 2004 PDF is beschikbaar, evenals een bijgewerkte 2011 PDF-versie met informatie tot 5 september 2011.

Zeta-advies over locaties ► https://www.zetatalk.com/info/tinfo242.htm

Waar lag Atlantis en/of Lumeria?


Cultureel gezien hebben volkeren op alle continenten een bepaald geloof gehecht aan een "Paradijselijk oord" die de baarmoeder was van de menselijke beschaving. Deze verhalen zijn terug te vinden in geschriften zoals de Bijbel, de Hindoe heilige boeken en vele andere religieuze documenten.

 In vele historische stukken zijn er duidelijke verwijzingen dat deze plaats gelegen was in het Oosten. De claim op het Aards Paradijs is religieus controversieel, wat niet te verwonderen is, in een gedachten gang die verstikt wordt in dogma's en spirituele wetten die de resultante zijn van menselijk fabricaat.

Na de clash tussen de religies en het Darwinisme, zijn er nog steeds strekkingen van pseudo-wetenschappers die beweren dat de wereldse beschavingen los van elkaar en onafhankelijk zijn tot stand gekomen. De claims op de Tuin van Eden zijn dan ook meestal gelokaliseerd in het Midden-Oosten, Europa, de Atlantische Oceaan of het Amerikaanse Continent. Antropologische bewijzen beweren het tegendeel. Deze bevindingen spreken in het voordeel van een maagdelijke bron van beschaving zoals de literair beschreven Tuin van Eden of Atlantis.

https://recordatio.nl/2018/12/16/atlantis-of-lemuria-het-geheim-op-de-zandbank-van-de-tijd/