Waarom Nederland wereldwijd gezien het belangrijkste land is wat betreft bewustwording!

25-06-2021


In Nederland zijn de voorzieningen aan de hand waarvan men met het bewustzijn bezig kan zijn, gemakkelijk toegankelijk, zoals internet met de vele websites omtrent bewustzijn en de vele boeken die hier worden uitgegeven. De Nederlandse inwoners behoren qua scholing tot de meest ontwikkelde mensen ter wereld.

De velden boven Nederland zijn behoorlijk open waardoor in het eigen bewustzijn gemakkelijker beweging kan worden gebracht. Vanuit wereldwijd perspectief zijn hier meer mensen bereid tot zelfonderzoek. Zelfonderzoek is de sleutel om in eigen kracht te gaan staan.

Hoewel toch niet genoeg mensen dit zelfonderzoek oppakken, blijft het voor de niet welwillenden een zeer belangrijk land. Nederland heeft de meest dichte infrastructuur van de wereld. Er wonen veel rijke mensen. Nederland kent het meest dichte inwoneraantal ter wereld.

Heel veel Nederlanders weten hoe je met elkaar in verbinding moet zijn op sociaal gebied. Dit wijkt af van andere landen op het gebied van het organiseren van sociale evenementen met heel veel publiek. Nederland is koploper hierin wat betreft het aantal evenementen per inwoner.

Nederlanders weten heel erg goed wat het is om in verbinding te staan via sociale activiteiten. Je zou kunnen zeggen dat je hieruit kracht kunt putten. We hebben het hier dan over aardse kracht, iets wat een artificiële kracht is maar toch heel fijn kan aanvoelen. Ook in deze kracht zijn de niet welwillenden geïnteresseerd.

Ook deze kracht heeft betekenis in de matrix en kan een aanzet zijn tot het gaan leven vanuit de oorspronkelijke kracht. Daarom dat ook de aardse kracht wordt tegengewerkt, zoals te zien is in de Corona crisis. Aardse kracht is ook kracht en wanneer die zich keert tegen de niet welwillenden, kan het zich tegen hen gaan werken. Daarom staat het tegenwerken van de aardse kracht ook hoog op hun agenda.

De aardse kracht is ook heel belangrijk wanneer het gaat om het stabiliseren van de politieke situatie in het land. Daarom dat deze dan ook heel erg wordt bespeeld in de verkiezingstijd. De aardse kracht wordt dan ook zodanig gemanipuleerd dat het verreweg altijd lukt die politieke partij te laten winnen waarvan de leider minister-president moet worden.

En als het niet lukt, wordt die ene leider toch minister-president door het manipuleren van de verkiezingsuitslagen. Bovendien is het zo dat de minister-president alleen maar zijn functie kan vervullen op basis van die aardse kracht van de inwoners van het land. Is deze kracht aan het afzwakken, dan wordt het tijd om de kracht weer sterker te maken door propaganda voor de betreffende minister-president. Is er een minister-president aan de macht gekomen door gemanipuleerde verkiezingen, dan wordt die ondersteund door andere krachten dan die van de inwoners.

Aardse kracht is derhalve heel belangrijk en wordt daarom gemanipuleerd door de niet welwillenden. Aardse kracht wordt ook gebruikt om verkiezingsuitslagen te manipuleren op een zodanige manier, dat er iemand anders minister-president wordt dan dat het grootste deel van de bevolking zou willen. We bedoelen hiermee te zeggen dat het manipuleren van verkiezingsuitslagen op meerdere manieren kan plaatsvinden.

Bron â–º https://mariannestelling.nl/waarom-nederland-wereldwijd-gezien-het-belangrijkste-land-is-wat-betreft-bewustwording/Wees zelf de eye-opener voor de bevolking door het dragen van een boodschap!