IS HET ZINVOL EN RAADZAAM OM EEN PARALLELLE SAMENLEVING OP TE GAAN BOUWEN?

05-06-2021


Parallelle Samenleving

ofwel

Gezonde Samenleving 🍀


Je hoort de term steeds vaker: de PARALLELLE SAMENLEVING of de PARALLELLE MAATSCHAPPIJ. Logisch, de (R)overheid maakt het de burgers steeds moelijker.

In het begin vecht je er tegen. Tot dat je merkt dat de weerstand zo groot is, dat je denkt: bekijk het maar met je klerezooi, we regelen het zelf wel.

Op dat punt staan steeds meer mensen.


Gezond leven is leven in harmonie met jezelf, met elkaar en met de natuur

Samen met een grote groep mensen wordt er momenteel gewerkt aan de Parallelle Samenleving. Alleen noemen wij het zelf tegenwoordig niet meer zo, maar Gezonde Samenleving. Parallel is te veel afscheidend, polariserend. Maar we willen juist verbinden. Een gezonde samenleving, daar kan geen weldenkend mens wat op tegen hebben.

Meer info vind je op de website ► https://gezondesamenleving.nl/

Toespraak Kees Faasse op 2 mei 2021 over een Gezonde Samenleving ►

https://www.bitchute.com/video/HW8WjsSS2eNs/De Juiste kant opsturen

Ook professor Bob de Wit pleit er voor dat wij burgers zelf het heft in handen nemen om de maatschappij die sowieso enorm gaat veranderen, de juiste kant op te sturen. Hij heeft het niet direct op de parallelle samenleving, maar daar begint het natuurlijk wel mee. Eerst klein, naast de mainstream, en daarna als het goed is, steeds meer terrein winnend de overhand gaat krijgen.

GA NIET IN GEVECHT MET HET SYSTEEM, MAAR STEUN ELKAAR

Wij kiezen ervoor om niet in gevecht te gaan met het systeem maar zetten een parallel systeem op waarin mensen elkaar steunen en zetten in op lokale bedrijvigheid. Door binnen de maatschappij een parallelle samenleving te creëren krijgen we weer grip op ons leven.

WE MOETEN HET ZELF GAAN DOEN

∼ Dries van der Wijk & Goitse van Wijk

We roepen mensen ook op zich hierin te verdiepen en te kijken wat je hier zelf in kan bijdragen.


Ideeën zijn altijd welkom!

De bovenstaande tekst werd reeds geschreven op 11 februari 2021 op de volgende website ► https://corona-nuchterheid.nl/nieuws/parallelle-samenleving

Op 2 mei 2021 is er een toespraak geweest van Kees Faasse op de Achterhoek voor Vrijheid Demonstratie in Doetinchem, specifiek over die Gezonde Samenleving.

Daarin wordt o.a. uitgelegd dat er 3 basisactiviteiten zijn: gezond voedsel, zorg en gezondheid, en onderwijs.

Er zijn vele manieren hoe mensen betrokken kunnen en willen zijn voor de Gezonde Samenleving: als afnemer van goederen en diensten, maar ook als aanbieder. En verder om het mee te helpen opzetten, te faciliteren of te financieren.

Iedereen die interesse kan zich aanmelden:

https://gezondesamenleving.nl/aanmeldformulier/