AANGIFTE OVERHEID

06-08-2021


Aangifte tegen Mark Rutte, Hugo de Jonge en alle medeplegers!


Bestel de aangifte in boekvorm of doe de gratis download.


Ontdek wat er aan de hand is met Nederland en de wereld om ons heen en bepaal op basis daarvan of u ook aangifte wilt doen.
Opgesteld voor een ieder die opstaat tegen de huidige enorme corruptie en misleiding van de Nederlandse burgerbevolking en opstaat tegen hen die de Mensheid en haar Kinderen als evenbeeld van God proberen te vernietigen.


Waarom doen we aangifte?

Een aanzienlijk deel van de wereldbevolking van China tot aan Europa, Amerika en Afrika alle rassen en werelden zijn vanaf eind 2019 openlijk aangevallen door een op dat moment nog tamelijk onbekende partij, waarvan het gedrag gaandeweg als vijandig kan worden gekenschetst...

Op 9 januari 2021 verklaart de hoog onderscheiden Luitenant-Generaal (bd.) van de USA Army Thomas McInerney tijdens een interview in The White House, dat deze 'onbekende partij' gebruik maakt van een biologisch wapen om daarmee Amerika en de gehele wereld onder controle te krijgen.

Website ► https://aangifteoverheid.nl/


Hierbij een klein citaat uit het interview:

"Every one of us has to stand up..... now we are in it and so we must spread it. We cannot surrender"

aldus Generaal McInerney.AANGIFTE VAN MEERDERE MISDRIJVEN


I. Aangifte ex art. 140 WvSr ter zake deelneming aan een criminele organisatie, die
het oogmerk heeft het plegen van misdrijven tegen de menselijkheid;

II. Aangifte ex art. 4 Wet Internationale Misdrijven (WIM) ter zake ernstige
schendingen van het internationaal humanitaire recht.

III. Aangifte ex art. 289 WvSr ter zake moord met voorbedachten rade tevens gepleegd in georganiseerd groepsverband;

IV. Aangifte ex art. 308 WvSr ter zake het veroorzaken van de dood of van lichamelijk letsel door schuld. Tevens gepleegd in georganiseerd groepsverband;

V. Aangifte ex art. 83a WvSr ter zake bewust en systematisch vrees aanwakkeren
en handelen tegen de veiligheid van de Nederlandse Staat en haar burgers;

VI. Aangifte ex art. 93 WvSr ter zake handelen met het oogmerk het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen;

VII. Aangifte ex art. 96 lid 1 WvSr ter zake samenspannen met derden met het oogmerk het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen;

VIII. Aangifte ex art. 96 lid 2 sub 1, 2 en 5 WvSr ter zake handelen met het
oogmerk ter voorbereiding om het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen;

IX. Aangifte ex art. 97 lid 1 WvSr ter zake het in verbinding treden met een
buitenlandse mogendheid, met het oogmerk om haar tot het plegen van vijandelijkheden tegen de Staat te bewegen, haar in het daartoe opgevatte voornemen te versterken, haar daarbij hulp toe te zeggen of bij de voorbereiding hulp te verlenen;

X. Aangifte ex art. 97 lid 2 WvSr ter zake het plegen van allerhande
rechtshandelingen ter voorbereiding van een misdrijf zoals omschreven in lid 1
van art. 97 WvSr;

XI. Aangifte ex art. 365 WvSr ter zake misbruik van gezag en daarbij het vrije volk te dwingen iets te doen, niets te doen of te dulden.


Bron ► https://aangifteoverheid.nl/2021-03-23%20%20Aangifte%20tegen%20Mark%20Rutte%20cs.pdf


Hoe moet ik aangifte doen?


Voor in het boek vindt u een begeleidend schrijven met o.a. de werkwijze.


Is de politie verplicht de aangifte te accepteren?


Ja, de politie is verplicht de aangifte in ontvangst te nemen. Soms is echter enig aandringen noodzakelijk als men probeert u er vanaf te laten zien. U bent zelf strafbaar als u geen aangifte doet van een gepleegd misdrijf, dat kunt u er bij vermelden.